Woondebat: Bouwen met een langdurig perspectief

Het debat Bouwen met een langdurig perspectief georganiseerd door Amateur Cities vond plaats op donderdag 8 februari 2024 bij Waag Futurelab in Amsterdam. Tijdens de avond keken we naar de woonopgave en de toekomst van ons wonen, en naar hoe we écht langdurige relaties met het landschap en onze zowel menselijke als niet-menselijke buren op kunnen bouwen. 

12.31.2023

Written by:

Amateur Cities

Editors

Amateur Cities is an online publishing platform on alternative ways of city making presented critically. It aims to connect city thinkers to city makers.

| English version below |

Woondebat: Bouwen aan een langdurig perspectief, moderator Chris Luth. Waag Futurelab, Amsterdam. Photo: Ron Bergman.

Woondebat: Bouwen aan een langdurig perspectief, moderator Chris Luth. Waag Futurelab, Amsterdam. Photo: Ron Bergman.

Het debat maakte deel uit van een drietal publieke events rond het thema Anders werken aan wonen, georganiseerd door Amateur Cities als onderdeel van het gelijknamige programma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Binnen dit programma wordt gewerkt aan innovatieve ontwerpende onderzoeksprojecten die concrete oplossingen bieden voor de woonopgave. Tijdens de events gaan vooraanstaande sprekers uit het vakgebied samen met de projectteams en het publiek in discussie gaan over misschien wel het grootste ruimtelijke vraagstuk van dit moment, hoe deze kan worden aangepakt. 

Tijdens Bouwen met een langdurig perspectief, het tweede debat in de serie, lichtten we onderwerpen uit die voortkomen uit de projecten Commons in Noord, In plak ûnder de sinne, Drijvend Bouwen en Woonlandschappen. Daarbij stond de spanning tussen het korte-termijn perspectief – het halen van de woningbouwdoelen – en het lange-termijn perspectief – de klimaatcrisis – centraal. In het gesprek bevrogen we wat het betekent om langdurige relaties met het landschap en onze menselijke én niet-menselijke buren op te bouwen. Hoe kunnen we niet alleen de behoeftes van mensen maar ook die van ‘anders-dan-mensen’, zoals de bodem, planten, dieren en microben, een centrale plek geven bij onze aanpak van de woonopgave?

Woondebat: Bouwen aan een langdurig perspectief, sprekers van links naar rechts: Marjolein Smeele, Joyce van den Berg, Debra Solomon, Lisa Gerards en moderator Chris Luth. Waag Futurelab, Amsterdam. Photo: Ron Bergman.

In het debat lagen we aan de hand van drie stedelijke experimenten de bekende, normatieve en conventionele denkbeelden over onze woonomgeving onder de loep. De drie voorbeelden – van Joyce van den Berg, Marjolein Smeele en Debra Solomon – zijn voorbeeldstellend als het gaat om gelijkwaardige en niet-uitbuitende vormen van wonen en samenleven. In hun praktijk ligt de prioriteit op de zorg voor het ecosysteem als geheel, en op het creëren van regeneratieve en ecologisch rechtvaardige woonomgevingen. Tijdens het programma voerden we een gesprek over andere ontwerpwaarden, waarmee we de huidige dynamiek kunnen transformeren, om zo een thuis te kunnen bieden aan alle soorten van leven.

Presentatie woondebat: Bouwen aan een langdurig perspectief doorJoyce van den Berg. Waag Futurelab, Amsterdam. Photo: Ron Bergman.

Presentatie woondebat: Bouwen aan een langdurig perspectief door Marjolein Smeele. Waag Futurelab, Amsterdam. Photo: Ron Bergman.

Presentatie woondebat: Bouwen aan een langdurig perspectief door Debra Solomon. Waag Futurelab, Amsterdam. Photo: Ron Bergman.

Bouwen aan een langdurig perspectief. Waag Futurelab, Amsterdam. Photo: Ron Bergman.

Sprekers

Joyce van den Berg is landschapsarchitect en senior hoofdontwerper bij de Gemeente Amsterdam, gespecialiseerd in stedelijke duurzaamheid en klimaatbestendigheid. In haar werk streeft ze naar toekomstbestendige openbare ruimtes en zet ze kennis om in praktische, wetenschappelijk onderbouwde oplossingen.


Marjolein Smeele is architect, medeoprichter van Broedplaats De Ceuvel en woonwij Schoonschip – projecten met een ambitieuze duurzaamheidsvisie die bijdragen aan een rechtvaardigere, inclusievere wereld. Ze combineert kennis op management- en sociaal gebied met ervaring in bottom-up ontwikkelingen bij Common City Development.

Debra Solomon is een kunstenaar-infrastructuuractivist, wiens werk zich richt op de openbare ruimte. Ze is oprichter van Stichting Urbaniahoeve, een kritische ruimtelijke praktijk die gedreven wordt door wederzijdse, intersoortelijke relaties en biodiversiteits-defragmentatie. Één van de huidige projecten is het Amsterdam Zuidoost Urban Food Forest (VBAZO). 

***

English version

On Thursday the 8th of February, Amateur Cities hosted a Dutch-spoken debate titled Bouwen met een langdurig perspectief (building with a long-term perspective) at Waag Futurelab in Amsterdam.

The debate was the second of three public events on the theme Anders werken aan wonen (working differently on housing) organized by Amateur Cities, as part of the program of the Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Research projects developed within the program offer innovative design approaches to housing. During these events, prominent speakers from the field, the research teams, and the public discuss one of the biggest spatial issues of the moment: the housing crisis in the Netherlands and how to tackle it. If you don’t speak Dutch and are interested in the subject, please keep an eye out for the publications, which will follow the events. They will come out in Dutch and English and be available on our website.

Bouwen aan een langdurig perspectief. Waag Futurelab, Amsterdam. Photo: Ron Bergman.

During the debate on Feb 8, we discussed subjects that emerge from projects Commons in Noord, In plak ûnder de sinne, Drijvend Bouwen en Woonlandschappen. We focused on the tension between the short-term perspective of meeting housing construction targets, and the long-term perspective of the climate crisis. We explored what it means to build long-term relationships with the landscape and our human and non-human neighbors. How can we honor more-than-human needs alongside human ones including soil, plants, animals, and microbes in our response to the housing shortage?

We focused on equal and non-exploitative forms of living through three examples presented by Joyce van den Berg, Marjolein Smeele, and Debra Solomon. Their practices prioritize caring for the ecosystem as a whole and creating regenerative and ecologically just living environments. During the program, we spoke about design values that can be used to transform current dynamics to provide a home for all types of living.

Bouwen aan een langdurig perspectief. Waag Futurelab, Amsterdam. Photo: Ron Bergman.

Bouwen aan een langdurig perspectief. Waag Futurelab, Amsterdam. Photo: Ron Bergman.comments [2]

  1. Hi Eva, de evenementen zijn niet opgenomen, maar we werken aan een tweetalige mini-publicatie waar verslagen en reflecties samen zullen komen. We streven ernaar dat het medio dit jaar verschijnt.

    02.26.2024

    Amateur Cities

  2. Is dit debat terug te kijken?

    02.22.2024

    Eva

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*