Housing debate: Alternatives to Ownership

On Thursday, the 28th of March Amateur Cities organised a housing debate Alternatives to Ownership at the Independent School for the City in Rotterdam. During the evening, we discussed ways out of the housing crisis and how to diversify forms of home ownership in the future.

12.31.2023

Written by:

Amateur Cities

Editors

Amateur Cities is an online publishing platform on alternative ways of city making presented critically. It aims to connect city thinkers to city makers.

| In het Nederlands hieronder |

Housing debate: Alternatives to Ownership, Chris Luth and Nazanin Hedayati introducing the program of Anders werken aan wonen and Actie Ruimtelijke Ontwerp (ARO). Independent School for the City, Rotterdam.

Housing debate: Alternatives to Ownership, Chris Luth and Nazanin Hedayati open the evening by introducing the program of Anders werken aan wonen and Actie Ruimtelijke Ontwerp (ARO). Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aan Hoogendoorn.

The debate Alternatives to Ownership was the last of three public events on the theme Anders werken aan wonen (Working Differently on Housing) organized by Amateur Cities, as part of the program under the same title of the Creative Industries Fund NL. Fifteen research projects developed within this program offer innovative design approaches to housing. During the events, prominent speakers from the field, the research teams, and the public discussed one of the biggest spatial issues in the Netherlands: the housing crisis and how to tackle it. 

During the debate on the 28th of March, we discussed subjects that emerge from projects Chances for the Community Land Trust model in the Netherlands by And The People, The housing cooperative: Learning from… Germany by Marieke Kums, Designing Solidarity by Lukas Engelhart and The Soft Map of Oostenburg by Urhahn Urban Design. We explored what possibilities exist beyond the dominant forms of home ownership. And addressed old and new ways to organize housing around sharing or the commons, including housing cooperatives, co-housing, co-living, Community Land Trusts, and squatting, but also how to create and maintain a sense of ownership in the living environment.

Housing debate: Alternatives to Ownership, an audience survey. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Housing debate: Alternatives to Ownership, an audience survey. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

We took a closer look at two examples from the field, accompanied by a contextual perspective. Researcher Thieme Hennis shared his vision for the development of Community Land Trusts in the Netherlands and architect Marieke Kums sketched various hybrid forms of cooperative housing. They both explored how these forms of ownership can grow from being an ideal to a lived reality, by addressing aspects of financing, legislation, and systems of organization. Federico Savini, Associate Professor at the University of Amsterdam, reflected on the future of housing from the perspective of de-growth in spatial planning. In a closing conversation moderated by Chris Luth, the speakers and the audience reflected on what can be done now to broaden the available spectrum of different forms of home ownership.

Housing debate: Alternatives to Ownership, Presentation by Federico Savini. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Housing debate: Alternatives to Ownership, Presentation of Federico Savini. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Housing debate: Alternatives to Ownership, Presentation by Thieme Hennis. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Housing debate: Alternatives to Ownership, Presentation by Thieme Hennis. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Housing debate: Alternatives to Ownership, Chris Luth in conversation with Marieke Kums after her presentation. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Housing debate: Alternatives to Ownership, Chris Luth in conversation with Marieke Kums after her presentation. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Speakers

Thieme Hennis
Researcher and partner at social innovation enterprise And The People. He has a background in systems science and a PhD in self-organization as a pedagogical approach. He works on realizing regenerative living environments and making the Community Land Trust model prevalent in the Netherlands.

Marieke Kums
Founder of STUDIO MAKS, an architecture studio where she works primarily on public buildings and housing. She studied at MIT and TU Delft, where she graduated cum laude. Since 2021, she has been a professor at the Faculty of Architecture at Leibniz University Hannover, where she conducts research on affordable housing.

Federico Savini
Associate professor in environmental planning, institutions and politics. His main theme of research is degrowth and urbanization. He studies the relation between institutions, urban commons and the metabolism of cities. He is founder and coordinator of the Postgrowth Cities Coalition.

Chris Luth
Leads conversations: he facilitates processes related to vision, strategy and organizational development; he is a leadership trainer and coach; and he teaches at several architecture schools, including TU Delft. He was also an architect and curator for international projects at the former Netherlands Architecture Institute.

***

Nederlands

Het debat maakte deel uit van een drietal publieke events rondom het thema Anders Werken Aan Wonen, als onderdeel van het gelijknamige programma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Tijdens deze events hebben vooraanstaande sprekers uit het vakgebied samen met het publiek in discussie gegaan over één van de grootste ruimtelijke vraagstukken van dit moment: de woonopgave en hoe deze kan worden aangepakt. Hierbij bevroegen we de status quo, zochten we naar alternatieven en stelden samen de agenda voor de toekomst. En omdat de wooncrisis een landelijk probleem is, vonden de debatten plaats door heel het land.

Housing debate: Alternatives to Ownership, Audience listening to the presentation by Federico Savini. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Housing debate: Alternatives to Ownership, Audience listening to the presentation by Federico Savini. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Tijdens Alternatieven voor eigenaarschap lichtten we onderwerpen uit die voortkomen uit de projecten Kansen voor het Community Land Trust model in Nederland van And The People, De wooncoöperatie: Learning from… Germany van Marieke Kums, Designing Solidarity door Lukas Engelhart en De zachte kaart van Oostenburg door Urhahn Urban Design. In het gesprek bevroegen we welke andere mogelijkheden er zijn náást de dominante, gebruikelijke vormen van woningbezit. We keeken naar bestaande en nieuwe woonconstructies die georganiseerd zijn rondom ‘het delen’ of ‘the commons’ – zoals wooncoöperaties, co-housing en co-living, Community Land Trusts en kraken – maar ook naar hoe het gevoel van eigenaarschap in de woonomgeving wordt gecreëerd. 

Housing debate: Alternatives to Ownership, Debate with the speakers and the audience. From the left: Chris Luth, Marieke Kums, Thieme Hennis, Federico Savini. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Housing debate: Alternatives to Ownership, Debate with the speakers and the audience. From the left: Chris Luth, Marieke Kums, Thieme Hennis, Federico Savini. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Housing debate: Alternatives to Ownership, Bookshop of the NAi Booksellers. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Housing debate: Alternatives to Ownership, Bookshop of the NAi Booksellers. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Housing debate: Alternatives to Ownership, drinks and after talks at the bar. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

Housing debate: Alternatives to Ownership, drinks and after talks at the bar. Independent School for the City, Rotterdam. Photo: Aad Hoogendoorn.

De avond werd georganiseerd rondom twee voorbeelden uit de praktijk en een theoretisch perspectief. Onderzoeker Thieme Hennis deelde zijn visie op de ontwikkeling van Community Land Trusts in Nederland en architect Marieke Kums liet zien verschillende hybride vormen van coöperatief wonen. Allebei lichtten toe hoe deze eigendomsvormen kunnen uitgroeien van een ideaal tot een geleefde realiteit, door het aan de kaak stellen van aspecten als financiering, wetgeving en organisatiesystemen. Daarnaast Federico Savini, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, reflecteerde op de toekomst van huisvesting vanuit het perspectief van de-growth in de ruimtelijke ordening. In een afsluitend gesprek onder leiding van Chris Luth dachten de sprekers en het publiek na over wat er nu gedaan kan worden om het beschikbare spectrum van verschillende vormen van woningbezit te verbreden.

Sprekers

Thieme Hennis
Onderzoeker en partner bij sociaal innovatiebureau And The People. Hij heeft een achtergrond in systeemkunde en een PhD op het gebied van zelforganisatie als pedagogische benadering. Sinds 2019 is hij partner bij And The People en werkt daar als onderzoeker, beleidsadviseur en projectontwikkelaar aan de realisatie van regeneratieve leefomgevingen en de missie van And The People om het Community Land Trust model gangbaar te maken in Nederland.

Marieke Kums
Oprichter van STUDIO MAKS, een architectuurstudio waar ze voornamelijk werkt aan publieke gebouwen en woningbouw. Ze studeerde aan het MIT en de TU Delft, waar ze cum laude afstudeerde. Sinds 2021 is ze hoogleraar aan de faculteit Architectuur van de Leibniz Universität Hannover, waar ze betaalbare huisvesting onderzoekt.

Federico Savini
Universitair hoofddocent van milieuplanning, instituties en politiek. Zijn belangrijkste onderzoeksthema is ontgroei en verstedelijking. Hij bestudeert de relatie tussen instituties, stedelijke commons en het stedelijke metabolisme. Hij is oprichter en coördinator van de Postgrowth Cities Coalition.

Chris Luth
Leidt gesprekken: hij faciliteert trajecten over visie, strategie en organisatieontwikkeling; hij is leiderschapstrainer en -coach; en hij geeft les aan verschillende architectuuropleidingen, waaronder de TU Delft. Daarnaast was hij architect en curator voor internationale projecten bij het voormalige Nederlands Architectuurinstituut.

comments [0]

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*