Vormgeven aan (samen)leven

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven

Het publieke programma Vormgeven aan (samen)leven, georganiseerd door Amateur Cities bij CASA/NiCo, in Arnhem vond plaats op 30 november 2023. De avond maakt deel uit van een drietal publieke evenementen rondom het thema Anders werken aan wonen, als onderdeel van het gelijknamige programma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

10.31.2023

Written by:

Amateur Cities

Editors

Amateur Cities is an online publishing platform on alternative ways of city making presented critically. It aims to connect city thinkers to city makers.

| English version below |

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven, Chris Luth. CASA/NiCo, Arnhem.

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven, moderator Chris Luth. CASA/NiCo, Arnhem. Photo: Rachelle Stoffels.

Tijdens het woondebat Vormgeven aan (samen)leven was de ‘normaliteit’ van hoe we nu wonen het centrale thema. In een gesprek over andere vormen van wonen hebben we gefocust op de vraag hoe je deze concreet kan maken. Schrijver Pieter Hoexum gaf een korte presentatie over zijn onderzoek naar het rijtjeshuis en ging dieper in op onze relatie met deze conventionele woonvorm. Daarnaast heeft architect Lisa van der Slot verteld over de onbenutte mogelijkheden van de woningplattegrond, en waarom deze weer onderdeel moet worden van de ontwerpopgave. Maaike Schravesande reageerde als ontwikkelaar, vanuit de maatschappelijke uitdagingen, die te zien zijn in het werkveld. Hoe werk je aan maatschappelijke impact met een alternatief plan of ontwerp. Wat is er nodig om het waar te maken, in programma en proces? Onder begeleiding van moderator Chris Luth bevroegen we samen met sprekers en publiek ons wonen en keeken we naar hoe nieuwe inzichten en ideeën over vormen van samenleven vorm kunnen krijgen.

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven. Sprekers van links naar rechts: Maaike Schravesande, Pieter Hoexum, Lisa van der Slot. CASA/NiCo, Arnhem.

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven, sprekers van links naar rechts: Maaike Schravesande, Pieter Hoexum, Lisa van der Slot. CASA/NiCo, Arnhem. Photo: Rachelle Stoffels.

Het programma vormde de start van een serie publieke gesprekken die Amateur Cities tot en met maart 2024 gaat organiseren. Binnen het programma Anders werken aan wonen worden 15 projecten ontwikkeld, waarin wordt onderzocht hoe de Nederlandse woonopgave duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften kan worden aangepakt. In de drie evenementen haken we hierop aan, en reflecteren we op de vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen die deze projecten in een bredere context kunnen tonen.

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven, Pieter Hoexum. CASA/NiCo, Arnhem.

Presentatie woondebat: Vormgeven aan (samen)leven door Pieter Hoexum. CASA/NiCo, Arnhem. Photo: Rachelle Stoffels.

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven, Lisa van. der Slot. CASA/NiCo, Arnhem.

Presentatie woondebat: Vormgeven aan (samen)leven door Lisa van der Slot. CASA/NiCo, Arnhem. Photo: Rachelle Stoffels.

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven, Maaike Schravesande. CASA/NiCo, Arnhem.

Reactie woondebat: Vormgeven aan (samen)leven door Maaike Schravesande. CASA/NiCo, Arnhem. Photo: Rachelle Stoffels.

Vormgeven aan (samen)leven, publiek. CASA/NiCo, Arnhem.

Vormgeven aan (samen)leven, het publiek. CASA/NiCo, Arnhem. Photo: Rachelle Stoffels.

Sprekers

Pieter Hoexum spreker Vormgeven aan (samen)levenPieter Hoexum schrijft essays en boeken op het snijvlak van filosofie en architectuur; in 2014 verscheen “Kleine filosofie van het rijtjeshuis”, in 2019 “Thuis. Filosofische verkenningen van het alledaagse”, volgend jaar verschijnt “Kleine filosofie van het ommetje. Verkenningen van de buurt”.

Lisa van der Slot spreker Vormgeven aan (samen)levenLisa van der Slot is associate partner en architect bij De Zwarte Hond. Ze werkt aan een breed scala van projecten met een focus op woningbouw, transformatie en gemengde stedelijke programma’s. Samen met Henk Stadens is ze hoofdredacteur van Out There #4 Woning ­plattegronden.

Maaike Schravesande spreker Vormgeven aan (samen)levenMaaike Schravesande werkt als ontwikkelaar bij Heijmans, waar ze de werkwijze en maatschappelijke agenda ‘Heijmans&Co’ verwoordde. Als sociaal geograaf is ze altijd bezig met de wisselwerking tussen ruimtelijke inrichting en de mensen die er wonen, werken, leven.

Chris Luth moderator Vormgeven aan (samen)levenChris Luth is moderator, coach en facilitator. Hij werkt vanuit zijn passie voor hoe we denken, vooral door creatieve en (zelf)reflectieve processen. Hij geeft leiderschapstrainingen en coaching, en faciliteert trajecten over visie, strategie en organisatieontwikkeling.

***

English version

On November 30 Amateur Cities hosted a Dutch spoken debate titled Vormgeven aan (samen)leven at CASA/NiCo in Arnhem.

The evening is part of a series of three public events around the theme Anders werken aan wonen (Working differently on housing) as part of the Creative Industries Fund’s program under the same title. During these events, prominent speakers from the field and the public discuss one of the biggest spatial issues of the moment: the housing crisis in the Netherlands and how to tackle it. We question the status quo, look for alternatives, and together set the agenda for the future. Because the housing crisis is a national problem, the debates take place on different locations throughout the country. Amateur Cities will publish a series of short publications reflecting on the events in Dutch and English. They will be available on our website.

Woondebat: <em>Vormgeven aan (samen)leven</em>, Chris Luth in conversation with the audience. CASA/NiCo, Arnhem.

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven, Chris Luth in conversation with the audience. CASA/NiCo, Arnhem. Photo: Rachelle Stoffels.

During the debate on Nov. 30, we took the ‘normality’ of how we currently live together as a central theme. We focused on ways to make the alternatives around housing more tangible and concrete. Writer Pieter Hoexum gave a short presentation about his research on the suburban terraced house and elaborated on our relationship with this conventional form of living. Architect Lisa van der Slot talked about the untapped potential of the floorplan, and why we need to take it more seriously as a part of the design brief. Maaike Schravesande brought the perspective of the developer on the social urgencies in the field of housing development. She reflected on how to work towards a social impact when realizing alternative plans or designs, and how that translates concretely to the program and the process. In this open public debate moderated by Chris Luth, we took a critical look at our current forms of living together and imagined how the future could look.

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven, Out There #4 Woning Plattegronden by De Zwarte Hond. CASA/NiCo, Arnhem.

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven, Out There #4 Woning Plattegronden by De Zwarte Hond. CASA/NiCo, Arnhem. Photo: Rachelle Stoffels.

This debate marked the start of a series of public conversations that Amateur Cities will organize until March 2024. Within the four-year program Anders werken aan wonen of the Creative Industries Fund NL, 15 research-by-design projects are developed, exploring how Dutch housing can become more sustainable and inclusive, taking into account both current and future housing needs. In the three events, we reflect on innovative perspectives, strategies, and solutions that these projects present.

Woondebat: <em>Vormgeven aan (samen)leven</em>, Uiteindelijk gaat het niet om gebouwen maar om mensen by Heijmans &amp;CO. CASA/NiCo, Arnhem.

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven, Uiteindelijk gaat het niet om gebouwen maar om mensen by Heijmans &CO. CASA/NiCo, Arnhem. Photo: Rachelle Stoffels.

comments [0]

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*