Vormgeven aan (samen)leven

Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven

Sluit op donderdag 30 november aan bij het publieke programma Vormgeven aan (Samen)leven georganiseerd door Amateur Cities bij CASA in Arnhem. De avond maakt deel uit van een drietal publieke evenementen rondom het thema Anders werken aan wonen als onderdeel van het gelijknamige programma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Meld je hier aan!

10.31.2023

Written by:

Amateur Cities

Editors

Amateur Cities is an online publishing platform on alternative ways of city making presented critically. It aims to connect city thinkers to city makers.

Tijdens het debat Vormgeven aan (samen)leven zal de ‘normaliteit’ van hoe we nu wonen het centrale thema zijn. In een gesprek over andere vormen van wonen willen we focussen op de vraag hoe je deze concreet kan maken. Schrijver Pieter Hoexum zal een korte presentatie geven over zijn onderzoek naar het rijtjeshuis en zal dieper ingaan op onze relatie met deze conventionele woonvorm. Daarnaast zal architect Lisa van der Slot vertellen over de onbenutte mogelijkheden van de woningplattegrond, en waarom deze weer onderdeel moet worden van de ontwerpopgave. Maaike Schravesande reageert als ontwikkelaar, vanuit de maatschappelijke uitdagingen, die te zien zijn in het werkveld. Hoe werk je aan maatschappelijke impact met een alternatief plan of ontwerp. Wat is er nodig om het waar te maken, in programma en proces? Onder begeleiding van moderator Chris Luth bevragen we samen met sprekers en publiek ons wonen en kijken we naar hoe nieuwe inzichten en ideeën over vormen van samenleven vorm kunnen krijgen.

Woonvisie Arnhem event at CASA. Photo: Rachelle Stoffels Fotografie.

Het programma vormt de start van een serie publieke gesprekken die Amateur Cities tot en met maart 2024 gaat organiseren. Binnen het programma Anders werken aan wonen worden 15 projecten ontwikkeld, waarin wordt onderzocht hoe de Nederlandse woonopgave duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften kan worden aangepakt. In de drie evenementen haken we hierop aan, en reflecteren we op de vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen die deze projecten in een bredere context kunnen tonen.

Sprekers

Pieter Hoexum spreker Vormgeven aan (samen)leven
Pieter Hoexum schrijft essays en boeken op het snijvlak van filosofie en architectuur; in 2014 verscheen “Kleine filosofie van het rijtjeshuis”, in 2019 “Thuis. Filosofische verkenningen van het alledaagse”, volgend jaar verschijnt “Kleine filosofie van het ommetje. Verkenningen van de buurt”.

Lisa van der Slot spreker Vormgeven aan (samen)leven
Lisa van der Slot
is associate partner en architect bij De Zwarte Hond. Ze werkt aan een breed scala van projecten met een focus op woningbouw, transformatie en gemengde stedelijke programma’s. Samen met Henk Stadens is ze hoofdredacteur van Out There #4 Woning ­plattegronden.

Maaike Schravesande spreker Vormgeven aan (samen)leven
Maaike Schravesande werkt als ontwikkelaar bij Heijmans, waar ze de werkwijze en maatschappelijke agenda ‘Heijmans&Co’ verwoordde. Als sociaal geograaf is ze altijd bezig met de wisselwerking tussen ruimtelijke inrichting en de mensen die er wonen, werken, leven.

Chris Luth moderator Vormgeven aan (samen)leven
Chris Luth is moderator, coach en facilitator. Hij werkt vanuit zijn passie voor hoe we denken, vooral door creatieve en (zelf)reflectieve processen. Hij geeft leiderschapstrainingen en coaching, en faciliteert trajecten over visie, strategie en organisatieontwikkeling.

Programma

19:00 Inloop
19:30 Start inhoudelijk programma
21:00 Afsluitende borrel

Het aanmeldingsformulier vind je hier.

***

English version

On November 30 from 19:30 – 21:00 Amateur Cities will host a Dutch spoken debate titled Vormgeven aan (samen)leven at CASA in Arnhem.

The evening is part of a series of three public events around the theme Anders werken aan wonen (Working differently on housing) as part of the Creative Industries Fund’s program under the same title. During these events, prominent speakers from the field and the public will discuss one of the biggest spatial issues of the moment: the housing crisis in the Netherlands and how to tackle it. We will question the status quo, look for alternatives, and together set the agenda for the future. Because the housing crisis is a national problem, the debates will take place on different locations throughout the country. Amateur Cities will publish a series of short publications reflecting on the events in Dutch and English. They will be available on our website.

During the debate on Nov. 30, we will take the ‘normality’ of how we currently live together as a central theme. In this evening, we want to focus on ways to make the alternatives around housing more tangible and concrete. Writer Pieter Hoexum will give a short presentation about his research on the suburban terraced house and elaborate on our relationship with this conventional form of living. Architect Lisa van der Slot will talk about the untapped potential of the floorplan, and why we need to take it more seriously as a part of the design brief. Maaike Schravesande will bring a perspective of the developer on the social urgencies in the field of housing development. She will reflect on how to work towards a social impact when realizing alternative plans or designs, and how that translates concretely to the program and the process. In this open public debate moderated by Chris Luth, we aim to take a critical look at our current forms of living together and imagine how the future could look.

The debate marks the start of a series of public conversations that Amateur Cities will organize until March 2024. Within the four-year program Anders werken aan wonen of the Creative Industries Fund NL, 15 research-by-design projects are developed, exploring how Dutch housing can become more sustainable and inclusive, taking into account both current and future housing needs. In the three events, we will reflect on innovative perspectives, strategies, and solutions that these projects present.

 

comments [0]

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*